een lijn
een volume
niet zomaar
wel daar
waar het moet
en waar het
precies altijd al
is geweest

bURO bART is een eenmanszaak die sinds 1989 voltijds actief is in de binnenhuisarchitectuur.

Welke opdracht ook, steeds is het een uitdaging om de gepaste oplossing te vinden waarin beide partijen zich terugvinden.
Als vormgever is het de kunst en de taak een zo krachtig mogelijk concept uit te werken zonder het budget uit het oog te verliezen. Belangrijk is toezicht te houden op de realisatie en waken dat het idee achter het concept niet verloren gaat.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar warm, leefbaar minimalisme.

Eenvoudige ontwerpen met een voorkeur voor warme, eerlijke materialen en kleurgebruik. Simpele oplossingen die ruimtes ombouwen tot een vanzelfsprekend, functioneel en aangenaam geheel waarbij de opdrachtgever centraal staat.

Nauw samenwerken met andere diciplines biedt de mogelijkheid een totaalconcept uit te werken. bURO bART heeft hier de functie van platform met als enig doel de eenheid in het geheel te bewaren.

Bart Lauwers.